Stolt Smide & Design

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Stolt Smide & Design

Vi på Stolt Smide & Design värnar om den personliga integriteten och strävar alltid efter att hålla en hög nivå av dataskydd. Här nedan kan du läsa mer om hur vi samlar in och använder personuppgifter samt vilka rättigheter du har som kund till oss.

Vid eventuella frågor kring vår integritetspolicy och hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad menas med personuppgifter och vad innebär behandling av dessa?

Personuppgifter innefattar alla uppgifter som finns om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till just den personen. Personuppgifter är inte bara namn och personnummer, utan innefattar även till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter innefattar allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det gäller mobila enheter eller datorer. Det kan till exempel handla om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register ingå i detta.

Personuppgiftsansvarig

För behandlingen av personuppgifter på Stolt Smide & Design är Stolt Smide AB personuppgiftsansvarig (org.nr 559067-9675, Svarvarvägen 24, 142 50 Skogås).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

De personuppgifter som Stolt Smide AB i huvudsak samlar in är ditt fullständiga namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter erhålls direkt från Stolt Smide ABs hemsida, vid telefonkontakt eller via mejl. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster och produkter vi erbjuder, från offert till produktion och montage. Endast den information som anses nödvändig för utförandet av vald tjänst från oss kommer att behandlas och sparas.

Personuppgifter som behövs i samband med fakturering sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078). I vissa fall kan vi även behöva personuppgifter från andra personer än dig som beställare. Detta kan handla om situationer då man önskar dela ROT-bidraget med sambo eller maka/make i samband med fakturering. Det är viktigt att du informerar dem om innehållet i denna integritetspolicy.

I samband med ett montage kan du bli kontaktad av oss med en förfrågan om att få fotografera den färdigmonterade produkten. Bilderna kan komma att publiceras på vår hemsida, sociala medier och i tryck. Du har alltid rätt att ta ställning till vilka bilder som publiceras, och om du vill/inte vill bli nämnd i samband med publiceringen.

Personuppgiftsbiträden

I samband med en del produktionsmoment eller montage kan vi komma att behöva dela dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Detta innefattar till exempel byggföretag, inredningsarkitekter och andra partners som berörs av din beställda tjänst/produkt. Detta gäller endast om det är absolut nödvändigt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Stolt Smide AB sparar dina personuppgifter så länge det anses nödvändigt för respektive ändamål. Vi erbjuder tio års garanti på våra stålpartier och sparar därför de personuppgifter som anses nödvändiga för att kunna följa upp och utvärdera vårt arbete. När det kommer till lagstiftningen kring bokföring krävs det att vi sparar vissa uppgifter i minst sju år.

Vad har du för rättigheter?

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi sparat om dig, önskar rättelse av felaktiga uppgifter eller inte längre vill att vi ska lagra dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Fler frågor?

Vid frågor gällande vår integritetspolicy och hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@stoltsmide.se.